zdolność danego obszaru do przyjęcia określonego obciążenia turystycznego, które nie powoduje zachwiania równowagi biocenotycznej środowiska naturalnego i pogorszenia warunków do wypoczynku krzyżówka

chłonność turystyczna zdolność danego obszaru do przyjęcia określonego obciążenia turystycznego, które nie powoduje zachwiania równowagi biocenotycznej środowiska naturalnego i pogorszenia warunków do wypoczynku.

Inne opisy:

opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś
łączyć się logicznie
być długo w jakimś miejscu, zajmować to miejsce sobą
nadużywać czyjejś dobroci i uprzejmości
starać się zdominować kogoś, absorbować go całkowicie, wymuszać na nim istotne dla siebie zachowania
kompletnie podporządkowywać sobie kogoś, sprawiać, że ktoś będzie całkowicie uległy
uczestniczyć w czymś niejawnie, tak, żeby nikt nie wiedział
przyczyniać się do czegoś
zarządzać wszystkim, mieć wszystko pod całkowitą kontrolą
planować coś potajemnie
Mazowiecka lub Hindustańska
Mazowiecka lub Nadkaspijska
Mazowiecka lub Ruska
Mazowiecka, miasto na skraju Puszczy Białej
Mazowiecka, miasto powiatowe na wschodnich krańcach Puszczy Pilskiej
Mazowiecka, miasto w województwie łódzkim
Mazowiecka, poniżej 300 m n.p.m
Mazowiecka, Sandomierska lub Wielkopolska
Mazowiecka – w województwie łódzkim, Ruska – na Ukrainie
Mazowiecka Wenecja
Mazowiecka wieś kojarząca się z parkiem narodowym
Mazowiecka, z Puszczą Kampinoską
Mazowiecka, z puszczami Białą i Kampinowską
Mazowiecki
Mazowiecki arystokrata, cześnik Mieszka II;Miecław
Mazowiecki, Bielecki, Buzek
Mazowiecki lub Wielkopolski
Mazowiecki, miasto na wschód od Warszawy
Mazowiecki, przydomek Teofila Lenartowicza
Mazowiecki – w aglomeracji warszawskiej, Wielkopolski – na południowy zachód od Poznania
Mazowieckie miasto z zakładami mięsnymi

zdolność danego obszaru do przyjęcia określonego obciążenia turystycznego, które nie powoduje zachwiania równowagi biocenotycznej środowiska naturalnego i pogorszenia warunków do wypoczynku krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,