zakład przemysłu rolno-spożywczego, przerabiający surowiec (rośliny bogate w skrobię) na produkt – mączkę skrobiową, zwaną potocznie krochmalem krzyżówka

krochmalnia zakład przemysłu rolno-spożywczego, przerabiający surowiec (rośliny bogate w skrobię) na produkt – mączkę skrobiową, zwaną potocznie krochmalem.

Inne opisy:

powściągliwy, sztywny
będący wyznaczonym przedstawicielem kogoś lub czegoś, pełniącym funkcje urzędowe
zatwierdzony przez rząd lub inne władze, urzędowy, legalny
o zachowaniu: luźny, naturalny
o człowieku: reprezentujący kogoś lub coś nie z urzędu
taki, który nie został zatwierdzony przez uprawnioną do tego instytucję, funkcjonuje na zasadach przyjętych przez pewne grono, nieobowiązujących jednak powszechnie
taki, który nie został spisany, ale jest powszechnie przyjęty
taki, w którym coś jest zebrane, ujęte razem
pozbawiony chmur, pogodny
przenośnie: pogodny, wolny od trosk, optymistyczny, radosny
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś
Przyrząd optyczny do rzutowania obrazów w ciemni fotograficznej
Przyrząd optyczny do spoglądania w gwiazdy
Przyrząd optyczny dwuoczny
Przyrząd optyczny mocowany na karabinie
Przyrząd optyczny nawigacyjny
Przyrząd optyczny prosty
Przyrząd optyczny przybliżający gwiazdy
Przyrząd optyczny przydatny w teatrze
Przyrząd optyczny służący do otrzymywania równoległych wiązek promieni świetlnych
Przyrząd optyczny stosowany w łodziach podwodnych, czołgach
Przyrząd optyczny stosowany w okrętach podwodnych
Przyrząd optyczny stosowany w poligrafii
Przyrząd optyczny stosowany w reprodukcji fotograficznej
Przyrząd optyczny ułatwiający oglądanie zwierzyny, znajdującej się w dużej odległości od myśliwego
Przyrząd optyczny używany do pomiaru odległości
Przyrząd optyczny używany m. in. w fotografice; odległościomierz
Przyrząd optyczny używany przy wykonywaniu cieniowanych obrazów w druku
Przyrząd optyczny używany w czołgach, łodziach podwodnych
Przyrząd optyczny w łodzi podwodnej, czołgu
Przyrząd optyczny w łodzi podwodnej

zakład przemysłu rolno-spożywczego, przerabiający surowiec (rośliny bogate w skrobię) na produkt – mączkę skrobiową, zwaną potocznie krochmalem krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,