zadziałać w jakiejś kwestii, załatwić coś, wykorzystując znajomości lub swój nadrzędny stosunek wobec czegoś

pociągnąć za sznurki zadziałać w jakiejś kwestii, załatwić coś, wykorzystując znajomości lub swój nadrzędny stosunek wobec czegoś.

Inne opisy:

przesuwanie się czoła lodowca ku przodowi
podzbiór wierzchołków grafu taki, że każda krawędź G jest incydentna do jakiegoś wierzchołka z tego podzbioru
przesuwanie się czoła lodowca ku przodowi
wierzchołek grafu spójnego, którego usunięcie z grafu rozspójnia go (graf niespójny)
względnie niewielka, krótkotrwała zmiana pozycji czoła lodowca, polegające na jego awansie (transgresji) i recesji
sposób zapisu grafu umożliwiający jego obróbkę z użyciem programów komputerowych
rzeźba terenu, której geneza związana jest z niszczącą i budująca działalnością wód pochodzących z topnienia lodowców i lądolodów
ścieżka w grafie przebiegająca przez wszystkie jego wierzchołki dokładnie raz
rzeźba terenu, której ukształtowanie związane jest z działaniem wody w wyniku procesów krasowienia
rzeźba terenu, która powstała i została ukształtowana w okresie ostatniego zlodowacenia plejstoceńskiego
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

zadziałać w jakiejś kwestii, załatwić coś, wykorzystując znajomości lub swój nadrzędny stosunek wobec czegoś krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,