zaczynać coś rozumieć, dostrzegać

przeglądać na oczy zaczynać coś rozumieć, dostrzegać.

Inne opisy:

(wg kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia) osoba, przeciwko której wniesiono wniosek o ukaranie w sprawie o wykroczenie
proces ablacji (topnienia) lodowca lub lądolodu
zakwit śniegu powodowany przez glony o czerwonej barwie
wydłużona, dolna część lodowca, gdzie przeważa proces ablacji, także niewielki, wąski występ czoła lodowca lub lądolodu
wydłużona, dolna część lodowca, gdzie przeważa proces ablacji, także niewielki, wąski występ czoła lodowca lub lądolodu
rachunek - dokument wykazujący zyski i wydatki
proces mechaniczny zachodzący pod lodowcem, polegający na pobieraniu materiału skalnego z podłoża wskutek jego przymarzania i wciskania w lód, rozkruszaniu, rysowaniu i wygładzaniu skał podłoża
rzeźba terenu, której geneza związana jest z niszczącą, przeobrażającą, transportującą i budującą działalnością lodowców i lądolodów
proces mechaniczny zachodzący pod lodowcem, polegający na pobieraniu materiału skalnego z podłoża wskutek jego przymarzania i wciskania w lód, rozkruszaniu, rysowaniu i wygładzaniu skał podłoża
proces mechaniczny zachodzący pod lodowcem, polegający na pobieraniu materiału skalnego z podłoża wskutek jego przymarzania i wciskania w lód, rozkruszaniu, rysowaniu i wygładzaniu skał podłoża
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

zaczynać coś rozumieć, dostrzegać krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,