wyrakowate, wyraki, Tarsiidae – rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych – ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych – do małpiatek, choć są bliżej spokre

tarsjusze wyrakowate, wyraki, Tarsiidae – rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych – ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych – do małpiatek, choć są bliżej spokre

Inne opisy:

dawny, taki, który jest przeszłością, taki, który przeminął
dotyczący obrotu - handlowej wymiany towarów
wirujący, poruszający się wokół osi
charakterystyczny dla pacholęcia
zeszły, ubiegły, minony, ostatni przed obecnym
taki, który nie odbiega od przyjętych norm, jest typowy, często spotykany
taki, który opiera się na pewnym schemacie, jest typowy, przeciętny, nieoryginalny
związany z aplikacją lub aplikantem, dotyczący aplikacji - praktyki prawniczej, lub aplikanta - osoby odbywającej praktykę prawniczą
taki, który posługuje się dwoma językami
taki, którego charakteryzują dwa języki i ich swobodne używanie
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

wyrakowate, wyraki, Tarsiidae – rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych – ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych – do małpiatek, choć są bliżej spokre krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,