wyodrębniony granicami polityczno-ekonomicznymi na obszarze danego kraju organizm gospodarczy, w ramach którego działają podmioty gospodarcze niższego szczebla (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe)

gospodarstwo krajowe wyodrębniony granicami polityczno-ekonomicznymi na obszarze danego kraju organizm gospodarczy, w ramach którego działają podmioty gospodarcze niższego szczebla (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe)

Inne opisy:

taki, w którego strukturze można wyróżnić trzy podobne istotne elementy, trzy segmenty lub trzy jednakowe struktury
taki, który słynie z powodu cudu, cudów (jest pełen cudów, jest wynikiem cudu, wiąże się z jakimś cudownym wydarzeniem itp.)
taki, który jest zanieczyszczony niepożądanymi substancjami (również takimi, których nie da się zauważyć)
o dźwięku: taki, którego brzmienie nie jest klarowne, któremu towarzyszą zakłócenia
taki, który brudzi, nie dba o higienę
charakterystyczny dla idealizmu, zgodny z idealizmem jako poglądem filozoficznym, odpowiadający idealizmowi, opierający się na idealizmie
taki, który polega na dokonywaniu selekcji, tzn. na klasyfkowaniu i dzieleniu jakichś elementów według określonych kategorii
taki, który charakteryzuje się tym, że każdy element jakiejś całości funkcjonuje w danej strukturze z zachowaniem pewnej odrębności, dzięki czemu nie ginie w złożoności struktury, może być w struktur
odruchowy, bezwarunkowy, wynikający z instynktu, podświadomy
dotyczący nieodległej przyszłości
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

wyodrębniony granicami polityczno-ekonomicznymi na obszarze danego kraju organizm gospodarczy, w ramach którego działają podmioty gospodarcze niższego szczebla (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe) krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,