wędlina, która składa się z kawałków mięsa (często połączonych galaretą) uformowanych w kształt rolady, rodzaj rulonu (blok w przekroju okrągły, o stosunkowo dużej średnicy) krzyżówka

rolada wędlina, która składa się z kawałków mięsa (często połączonych galaretą) uformowanych w kształt rolady, rodzaj rulonu (blok w przekroju okrągły, o stosunkowo dużej średnicy).

Inne opisy:

maszyna przeznaczona do sprężania gazów, doprowadzania powietrza do turbin gazowych, pieców hutniczych i doładowywania silników spalinowych
w rolnictwie, urządzenie mechaniczne służące do pneumatycznego przenoszenia materiałów sypkich lub objętościowych z pomocą prądu powietrza z wentylatora
liczba 90, numer 90
wiek, 90 lat; także uroczystośći, podczas której świętuje się dziewięćdziesięciolecie
przyrząd elektryczny służący do mierzenia głębokości wody; metoda pomiaru polega na tym, że przyrząd ten mierzy czas, w którym dźwięk dochodzi do dna morskiego i wraca z powrotem jako echo
substancja emitująca promieniowanie
obszar tranzystora bipolarnego jak również elektroda doprowadzona do tego obszaru
maszyna rolnicza służąca do spulchniania gleby
maszyna używana w rolnictwie
obrabiarka, czyli maszyna do mechanicznej obróbki przedmiotów, która jest przeznaczona do nadawania obrabianym przedmiotom kształtów według wzornika, który jest w nią wmontowany
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś
Niszcząca fala morska powstająca w wyniku podwodnego trzęsienia ziemi
Niszcząca fala morska spowodowana trzęsieniem ziemi
Niszcząca fala oceaniczna
Niszcząca siła przyrody
Niszczące działanie słonych wód
Niszczeć
Niszczenie
Niszczenie, burzenie
Niszczenie cudzego mienia
Niszczenie czegoś celowe lub następujące wskutek zaniedbania
Niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych
Niszczenie drobnoustrojów stosowane w celach antyseptycznych
Niszczenie drobnoustrojów w płynach przez podgrzewanie
Niszczenie drobnoustrojów w produktach spożywczych przez ogrzewanie w odpowiednio wysokiej temperaturze; wyjaławianie
Niszczenie, gnicie
Niszczenie, gruchotanie
Niszczenie insektów
Niszczenie metali pod wpływem warunków atmosferycznych
Niszczenie okrętu
Niszczenie skał

wędlina, która składa się z kawałków mięsa (często połączonych galaretą) uformowanych w kształt rolady, rodzaj rulonu (blok w przekroju okrągły, o stosunkowo dużej średnicy) krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,