w sposób uzasadniony; w sposób, który przyniesie oczekiwany rezultat, który będzie miał pożądane skutki, który będzie racjonalny

sensownie w sposób uzasadniony; w sposób, który przyniesie oczekiwany rezultat, który będzie miał pożądane skutki, który będzie racjonalny.

Inne opisy:

spółka handlowa, która kontrolowana jest przez jednostkę dominującą
wyodrębniony zespół nieruchomości, w skład którego wchodzi również nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorcy
według polskiego Kodeksu karnego z 1997 roku stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego wartość, lubzawartość alkoh
szacunkowa kwota, którą można otrzymać za przedmiot czynności cywilnoprawnej w dniu sprzedaży, ustalana na podstawie aktualnych cen na rynku
stan nieuzasadnionego niepokoju towarzyszący nerwicy lękowej
eufemistyczne określenie domu starców
zawieszenie na czas określony obowiązków zawodowych przy zachowaniu dotychczasowych świadczeń do momentu wygaśnięcia stosunku pracy; dotyczy nauczyciela
instytucja udzielająca schronienia i obejmująca opieką kobiety w ciążki oraz matki z dziećmi, mające trudną sytuację życiową
fundusz, który tworzy się z udziałów członków spółdzielni
fundusz, który tworzony jest z wpisowego wpłaconego przez członków spółdzielni oraz z części nadwyżki blinasowej
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

w sposób uzasadniony; w sposób, który przyniesie oczekiwany rezultat, który będzie miał pożądane skutki, który będzie racjonalny krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,