w sposób skomplikowany, tak, że coś jest rozbudowane, zagmatwane, ma wiele poziomów treści

piętrowo w sposób skomplikowany, tak, że coś jest rozbudowane, zagmatwane, ma wiele poziomów treści.

Inne opisy:

pododdział kawalerii będący odpowiednikiem kompanii w piechocie
potrącenie przez bank procentu od weksla lub innego papieru wartościowego w wypadku odkupienia go przed terminem płatności
dział psychologii zajmujący się charakterystyką ludów
osoba pochodząca z innego kraju
bakteria właściwa, przedstawiciel prokariontów nie będący archeonem
członek starożytnego rodu arystokratycznego, zwłaszcza w Atenach
rakieta umieszczona na terenie Europy
źdźbła trawy lub zboża skręcone w wiązkę
źdźbła trawy lub zboża skręcone w wiązkę
o człowieku, który jest zwolennikiem, uczestnikiem rewolucji, przewrotu, np. politycznego
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

w sposób skomplikowany, tak, że coś jest rozbudowane, zagmatwane, ma wiele poziomów treści krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,