w sposób będący wyrazem tego, że ktoś jest pyszałkiem, w sposób właściwy dla pyszałka - wyniosły, przemądrzały, zarozumiały

pyszałkowato w sposób będący wyrazem tego, że ktoś jest pyszałkiem, w sposób właściwy dla pyszałka - wyniosły, przemądrzały, zarozumiały.

Inne opisy:

rodzaj aparatu fotograficznego, który służy do robienia zdjęć na taśmie filmowej
tkanka roślinna, która charakteryzuje się tym, że jej komórki są zdolne do regularnych podziałów
to, że coś jest geometryczne
zespół cech właściwych dla Germanów lub Germanii
zwolennik mienszewizmu
starożytna kraina
odłam socjaldemokracji rosyjskiej, powstały po rozłamie w 1903 r., reprezentowany przez przeciwników bolszewików
dawna nazwa guaniny
część cyklotronu, jedna z dwóch elektrod wnękowych
rotametr, którego wskazania mogą być rejestrowane przez pomiar wysyłanych przez niego sygnałów elektrycznych
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

w sposób będący wyrazem tego, że ktoś jest pyszałkiem, w sposób właściwy dla pyszałka - wyniosły, przemądrzały, zarozumiały krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,