w informatyce: tak, że coś działa lub przebiega w oparciu o pracę procesora wielordzeniowego, coś wykorzystuje wiele rdzeni

wielordzeniowo w informatyce: tak, że coś działa lub przebiega w oparciu o pracę procesora wielordzeniowego, coś wykorzystuje wiele rdzeni.

Inne opisy:

szczepionka, która jest przygotowana z substancji pochodzących od martwych bakterii, rozwijających się wcześniej w ognisku zakażenia organizmie tego pacjenta, który ma byc poddany szczepieniu
niechlujstwo, niedbalstwo, brak czystości, dbałości o porządek
zbiór cech i wyobrażeń, które dana jednostka przypisuje samej sobie
system organizacji rodziny i taki system pokrewieństwa, w którym najważniejsza rola przypada bratu matki (wujowi)
góral babiogórski, członek grupy etnograficznej ludności polskiej, zamieszkującej północne stoki Babiej Góry
inaczej gawędziarz; osoba opowiadająca fantastyczne historie, baśnie, legendy
cecha kogoś lub czegoś, co wydaje się wspaniałe, doskonałe, niezwykle piękne
cecha utworów literackich, filmów, sztuki utrzymanych w nurcie fantastycznym, bajkowym, baśniowym
mieszkaniec francuskiego miasta Bayonne (Bajonna)
ochotnik, członek Legii Bajońskiej, założonej w 1914 roku
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

w informatyce: tak, że coś działa lub przebiega w oparciu o pracę procesora wielordzeniowego, coś wykorzystuje wiele rdzeni krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,