ustrój społeczny, przejawiający się dominacją w stosunkach rodzinnych i społecznych mężczyzny, będącego głową rodziny

patriarchat ustrój społeczny, przejawiający się dominacją w stosunkach rodzinnych i społecznych mężczyzny, będącego głową rodziny.
patriarchalizm ustrój społeczny, przejawiający się dominacją w stosunkach rodzinnych i społecznych mężczyzny, będącego głową rodziny.

Inne opisy:

wymowa głosek
werbalizacja - sposób przedstawiania, formułowania jakichś treści
portret artysty wykonany przez niego samego; może nim być obraz, rzeźba, fotografia
utwór literacki, w którym umieszczony został wizerunek twórcy utworu; tekst, w którym autor pisze o sobie
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach
w Kościele katolickim i w prawosławiu, uporządkowana chronologicznie księga liturgiczna zawierająca informacje o męczennikach, świętych, błogosławionych i obchodzonych uroczystościach
biografia świętego
wizytówka, karteczka z czyimiś danymi i jakimiś informacjami
zdrobniale bilet
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

ustrój społeczny, przejawiający się dominacją w stosunkach rodzinnych i społecznych mężczyzny, będącego głową rodziny krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,