uproszczony tryb postępowania w sprawach o wykroczenia nakładania grzywny za wykroczenie

mandat karny uproszczony tryb postępowania w sprawach o wykroczenia nakładania grzywny za wykroczenie.

Inne opisy:

taki, który nie jest powszechny, nie jest ogólnie znany
o obiektach naturalnych; taki, który ma bardzo równą powierzchnię
taki, który jest wyrazem schyłku czegoś, typowy dla schyłku jakiegoś zjawiska
o człowieku: taki, który nie robi czegoś (najczęściej: nie pojawia się) na czas
taki, który świadczy o przezorności, zapobiegliwości, czujności
osobny, pojedynczy
taki, który odnosi się do cech pewnej jednostki
osobny, pojedynczy
szczególny, specyficzny
szczególny, specyficzny
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

uproszczony tryb postępowania w sprawach o wykroczenia nakładania grzywny za wykroczenie krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,