tytuł przysługujący władcom (najwyższym urzędnikom) Republiki Weneckiej i Genui krzyżówka

doża tytuł przysługujący władcom (najwyższym urzędnikom) Republiki Weneckiej i Genui.

Inne opisy:

samogłoska zredukowana, taka, która może tworzyć sylabę, jeżeli towarzyszą jej odpowiednie inne głoski
sylaba, na którą pada akcent
sylaba, na którą nie pada akcent wyrazowy
sylaba, która kończy się samogłoską, np. ma, de
sylaba, która kończy się spółgłoską, np. dom, kak-tus
prasłowiańska półsamogłoska tworząca sylabę
jer występujący w sylabie poprzedzającej sylabę z jerem słabym (np. pь̥sъ̯)
jer znajdujący się na końcu wyrazu (np. kostь̯) lub w sylabie poprzedzającej sylabę z samogłoską inną niż jer słaby (np. dъ̯va)
prasłowiańska półsamogłoska półkrótka tylna, której barwa przypominała bardzo krótko wymówione y, występująca wyłącznie po spółgłosce twardej
prasłowiańska półsamogłoska półwysoka przednia, której barwa przypominała bardzo krótko wymówione i
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś
Składnik stopów lekkich
Składnik stopów specjalnych
Składnik stopów
Składnik strukturalny hartowanej stali
Składnik strukturalny hartownych stali i żeliw szarych
Składnik superfosfatu
Składnik surowców stosowanych do wyrobu szkła i materiałów ogniotrwałych
Składnik ścian komórkowych roślin
Składnik śladowy
Składnik środków pomocniczych w garbarstwie i we włókiennictwie
Składnik środków używanych dawniej do prania
Składnik świec
Składnik tortów, słodki
Składnik trutki na szczury
Składnik tworzyw sztucznych
Składnik ucha wewnętrznego, mieszczący receptor słuchu
Składnik układu optycznego oka
Składnik wapna
Składnik wielkiej płyty
Składnik większości białek zwierzęcych i wszystkich roślinnych

tytuł przysługujący władcom (najwyższym urzędnikom) Republiki Weneckiej i Genui krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,