to, że coś jest nieprzystosowane, niedostosowane do czegoś innego, nie pasuje do tego, nie odpowiada temu

nieprzystosowalność to, że coś jest nieprzystosowane, niedostosowane do czegoś innego, nie pasuje do tego, nie odpowiada temu.

Inne opisy:

związany z fototropizmem
związany z fototropizmem
taki, który jest używany w procesji
związany z metrum - schematem wyznaczającym rytmiczny porządek wiersza
związany ze scyntylacją - zjawisko powstawania błysku świetlnego
związany z soteriologią - wiarę w zbawczą ofiarę bóstwa dla odkupienia człowieka
związany z soteriologią - działem teologii chrześcijańskiej, którego przedmiotem jest zbawienie oraz Jezus Chrystus jako Zbawca
taki, który jest zrobiony na zamówienie, jest dostosowany do wymiarów kogoś lub czegoś, nie pochodzi z seryjnej produkcji
taki, który zajmuje się wykonywaniem czegoś na miarę, na specjalne zamówienie, na wymiar
taki, który ma jeden biegun elektryczny
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

to, że coś jest nieprzystosowane, niedostosowane do czegoś innego, nie pasuje do tego, nie odpowiada temu krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,