taki, który w swoim działaniu wykorzystuje przeciwne prądy, odwrotnie skierowane nurty np. cieczy, gazu

przeciwprądowy taki, który w swoim działaniu wykorzystuje przeciwne prądy, odwrotnie skierowane nurty np. cieczy, gazu.

Inne opisy:

tylna część odwłoku niektórych stawonogów (m.in. skorpionów)
przednia część odwłoku niektórych stawonogów (m.in. skorpionów)
szejkanat, terytorium podległe szejkowi - naczelnikowi plemienia
długotrwałe szeptanie; mówienie szeptem
sześcioro dzieci urodzonych z jednej matki podczas jednego porodu
córka szewca
(rzadkie) mała, licha szkapina
meteoryt kamienno-żelazny
Sarcoscypha (Fr.) Boud. – rodzaj grzybów należący do rodziny czarkowatych (Sarcoscyphaceae); wyrastają na opadłych gałązkach drzew liściastych, często zagrzebanych w ziemi
Fungi imperfecti, Deuteromycota - typ grzybów, u których brak stadium rozmnażania płciowego; obecnie grupa ta nie jest wyróżniana jako takson systematyczny, ale jako klasa sztuczna
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

taki, który w swoim działaniu wykorzystuje przeciwne prądy, odwrotnie skierowane nurty np. cieczy, gazu krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,