taki, który ma ciepły kolor, zwykle jaskrawy, będący mieszanką zółtego i czerwonego; mający kolor podobny do koloru owoców pomarańczy

pomarańczowy taki, który ma ciepły kolor, zwykle jaskrawy, będący mieszanką zółtego i czerwonego; mający kolor podobny do koloru owoców pomarańczy.

Inne opisy:

luksusowo, drogo, zbytkownie
elitarnie, dla uprzywilejowanych (zazwyczaj: uprzywilejowanych finansowo)
w sposób, który świadczy o tym, że ktoś jest wypoczęty i pełen energii, gotowy do działania
tak, że dostosowano coś do fizjologii i psychiki człowieka
w sposób zdradzający uczucie, zakochanie
w sposób mylny, niezgodny z rzeczywistością, faktami; błędnie, nieprawidłowo
rzeczywiście, faktycznie, realnie
bardzo mało - tak, że coś wydaje się lub jest małe pod względem rozmiaru - wielkości, zakresu, często: stopnia nasilenia jakiegoś zjawiska lub stanu
poza historią (bez historii, bez świadomości historycznej); w sposób pozbawiony wymiaru historycznego
w naukach społecznych i humanistycznych: eliminując z badania czynniki i uwarunkowania o charakterze historycznym
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

taki, który ma ciepły kolor, zwykle jaskrawy, będący mieszanką zółtego i czerwonego; mający kolor podobny do koloru owoców pomarańczy krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,