taki, który jest przystosowany technicznie do użytku sportowego (np. pod względem osiąganej prędkości, możliwości jazdy w terenie), ale może też służyć do użytku codziennego

sportowy taki, który jest przystosowany technicznie do użytku sportowego (np. pod względem osiąganej prędkości, możliwości jazdy w terenie), ale może też służyć do użytku codziennego.

Inne opisy:

manewr wojskowy, wykonywany w celu wycofania oddziału (oddziałów) z walki
brak światła, jasności
wnikliwa, szczegółowa analiza czegoś
udar mózgu - zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstały w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymujący się pon
podłużne wgłębienie w jakiejś powierzchni, nacięcie w czymś
podłużne wgłębienie w jakiejś powierzchni, nacięcie w czymś
gangrena - rozkład tkanek w żywym organizmie przez bakterie gnilne (beztlenowce); przyczyną jest obecność ogniska martwicy, dostępnego dla bakterii
rodzaj nekrozy w organizmie roślinnym, prowadzący do zamierania całych organów
fragment powierzchni grubszy i zwykle twardszy niż jej reszta, miejsce zgrubiałe
podłużne wgłębienie w jakiejś powierzchni, nacięcie w czymś
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

taki, który jest przystosowany technicznie do użytku sportowego (np. pod względem osiąganej prędkości, możliwości jazdy w terenie), ale może też służyć do użytku codziennego krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,