taki, który funkcjonuje w oparciu o to, że coś dzieje się wiele, kilka razy, jest przewidziana możliwość wielu czegoś

wielokrotny taki, który funkcjonuje w oparciu o to, że coś dzieje się wiele, kilka razy, jest przewidziana możliwość wielu czegoś.

Inne opisy:

ciemny, brunatny kolor
równanie, które opisuje kinetykę reakcji elektrodowych, a specyficznie zależność prądu elektrycznego od potencjału elektrody (albo nadnapięcia)
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza
podstawowa zależność elektrochemiczna wyrażająca równowagowy potencjał elektrody (E) względem jej potencjału standardowego (E0) i stężenia substancji biorących udział w procesie elektrodowym
pigment tlenków żelaza o ciepłej, brązowawej barwie, otrzymywany w procesie spalania gliny limonitowej (tzw. sjeny surowej)
farba w kolorze rozmytego brązu
równanie opisujące zależność szybkości reakcji elektrochemicznej od nadpotencjału elektrody
wartość stosowana w elektrochemii równa masie substancji wydzielonej przy przepływie przez elektrolit ładunku elektrycznego 1 C
ciemna czerwień
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

taki, który funkcjonuje w oparciu o to, że coś dzieje się wiele, kilka razy, jest przewidziana możliwość wielu czegoś krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,