taki, który działa w sposób mechaniczny z wykorzystaniem wody

hydromechaniczny taki, który działa w sposób mechaniczny z wykorzystaniem wody.

Inne opisy:

związany z ogonem - kształtem
związany z układem - grupą części ciała
związany z układem - porozumieniem politycznym lub prawnym
związany z układem - zespołem części, mechanizmów itp
zajmujący szerokie pasmo, np. Internet szerokopasmowy
taki, który daje się przedstawić, możliwy do przedstawienia; np. w filozofii
związany z zaopatrzeniem - uzupełnieniem
związany z zaopatrzeniem - intendenturą
związany z zaopatrzeniem - dostawą
taki, który ktoś sublimuje, jest uduchowiony, dostępny podprogowo, np. przekaz
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

taki, który działa w sposób mechaniczny z wykorzystaniem wody krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,