taki, którego zasięg wykracza poza granice jednej gminy, obejmuje wiele gmin, jest wspólny dla różnych gmin - jednostek organizacji terytorialnej

ponadgminny taki, którego zasięg wykracza poza granice jednej gminy, obejmuje wiele gmin, jest wspólny dla różnych gmin - jednostek organizacji terytorialnej.

Inne opisy:

flaga oznaczająca położenie dołka na polu golfowym
kołeczek, wbijany w ziemię, na którym stawia się piłeczkę golfową
przyrząd gimnastyczny, kozioł zaopatrzony w uchwyty
przyrząd gimnastyczny składający się z dwóch równoległych umieszczonych poziomo drążków, zamocowanych ponad podłogą za pomocą metalowej ramy
przyrząd gimnastyczny złożony z dwóch pierścieni podwieszonych na stojącej ramie
przyrząd gimnastyczny złożony z wielu równoległych drążków przymocowanych z obu stron do długich drewnianych listew, które z kolei przymocowane są do ściany; kształtem przypomina drabinę
przyrząd gimnastyczny składający się z dwóch równoległych drążków, z których jeden umieszczony jest wyżej niż drugi (ale nie - jeden nad drugim), całość wspiera metalowa rama
kastrator zwierząt
monter i konserwator instalacji grzewczych
osoba fizyczna lub prawna, która przejmuje zadłużenie dłużnika od wierzyciela i występuje przed nim w imieniu tego dłużnika
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

taki, którego zasięg wykracza poza granice jednej gminy, obejmuje wiele gmin, jest wspólny dla różnych gmin - jednostek organizacji terytorialnej krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,