świadczący o czyjejś otwartości, czyli o tym, że ktoś się na coś nie zamyka, przyjmuje coś bez oporów; taki, który świadczy o gotowości do przyjmowania tego, co nowe

otwarty świadczący o czyjejś otwartości, czyli o tym, że ktoś się na coś nie zamyka, przyjmuje coś bez oporów; taki, który świadczy o gotowości do przyjmowania tego, co nowe.

Inne opisy:

wulkan przejawiający aktywność wulkaniczną poprzez erupcje lub ekshalacje
wzniesienie w kształcie stożka lub kopuły utworzone w miejscu wydobywania się na powierzchnię błotnistej mieszaniny wody, iłu, piasku
nagła, ciężka reakcja alergiczna
pojazd (samochód ciężarowy lub półciężarówka) służący do transportu mebli
niewielki pojazd elektryczny (najczęściej transportowy) z silnikiem napędzanym akumulatorami
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie
wołek zbożowy
zaburzenie odżywiania charakteryzujące się napadami objadania się, po których występują zachowania kompensacyjne; bulimia
rasa psa z grupy chartów pochodzenia irlandzkiego, pierwotnie przeznaczona do polowań
Camelus dromedarius - gatunek wielbłąda o stosunkowo lekkiej budowie ciała, rzadszej sierści i jednym garbie
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

świadczący o czyjejś otwartości, czyli o tym, że ktoś się na coś nie zamyka, przyjmuje coś bez oporów; taki, który świadczy o gotowości do przyjmowania tego, co nowe krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,