sprzeczność wykryta w naiwnej teorii mnogości przez Bertranda Russella, która zmusiła matematyków do przyjęcia, że istnieją obiekty niebędące zbiorami

paradoks Russella sprzeczność wykryta w naiwnej teorii mnogości przez Bertranda Russella, która zmusiła matematyków do przyjęcia, że istnieją obiekty niebędące zbiorami.
antynomia Russella sprzeczność wykryta w naiwnej teorii mnogości przez Bertranda Russella, która zmusiła matematyków do przyjęcia, że istnieją obiekty niebędące zbiorami.

Inne opisy:

związany z kometą
taki, który waży pół kilograma
taki, który waży dwie tony
nienalężący do świata realnego, nadprzyrodzony, nadnaturalny
taki, który nie podlega percepcji zmysłowej, który nie jest zmysłowo poznawalny; taki, który postrzegany, doświadczany jest inaczej niż przy pomocy zmysłów
taki, który nie podlega percepcji zmysłowej, który nie jest zmysłowo poznawalny; taki, który postrzegany, doświadczany jest inaczej niż za pomocą zmysłów
taki, który da się postrzec za pomocą zmysłów
dotyczący Tolkiena (pisarza) i jego dzieł; odpowiada na pytanie: czyj?
o człowieku: taki, który nie ponosi konsekwencji swoich złych postępków; taki, którego nie spotyka kara za złe czyny
o działaniach, zachowaniach itp.: taki, który będąc moralnie lub prawnie negatywny, pozostaje bez kary; taki, za którego negatywną (moralnie, prawnie itp.) naturą nie postępują negatywne dla działają
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

sprzeczność wykryta w naiwnej teorii mnogości przez Bertranda Russella, która zmusiła matematyków do przyjęcia, że istnieją obiekty niebędące zbiorami krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,