spodnie (zazwyczaj dżinsy) o bardzo szerokich nogawkach najczęściej w kształcie trapezu, czyli rozszerzające się ku dołowi

szwedy spodnie (zazwyczaj dżinsy) o bardzo szerokich nogawkach najczęściej w kształcie trapezu, czyli rozszerzające się ku dołowi.

Inne opisy:

taki, którego cechuje politypia - różnorodne ułożnie takich samych sieci krystalicznych danego minerału
taki, który dzieli się na taksony niższego rzędu
taki, który jest kontrastem, taki, w którym ukazana jest jakaś ostra różnica
o obrazie: taki, w którym występuje duży kontrast pomiędzy plamami koloru
taki, który zawiera lit i działa dzięki litowi
taki, który zawiera lit, składa się z litu
związany z litem, dotyczący litu - pierwiastka chemicznego
związany ze Splitem, dotyczący miasta Splitu
taki, który przeciwdziała kolizjom
taki, który chroni przed kolizją, zabezpiecza, ostrzega przed kolizją
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

spodnie (zazwyczaj dżinsy) o bardzo szerokich nogawkach najczęściej w kształcie trapezu, czyli rozszerzające się ku dołowi krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,