specjalny rodzaj publikacji wydawanej przez odpowiedni organ władzy państwowej lub samorządowej, służący do urzędowego ogłaszania aktów normatywnych i innych aktów prawnych

dziennik urzędowy specjalny rodzaj publikacji wydawanej przez odpowiedni organ władzy państwowej lub samorządowej, służący do urzędowego ogłaszania aktów normatywnych i innych aktów prawnych.

Inne opisy:

jednorazowy, jednoczesny, taki, który odbywa się, ma miejsce naraz
taki, który cztery razy coś zrobił, taki, którego udziałem coś stało się cztery razy
taki, który kilka razy coś zrobił, taki, którego udziałem coś stało się kilka razy
taki, który jest od czegoś kilka razy mniejszy lub większy
taki, który trzy razy coś zrobił, taki, którego udziałem coś stało się trzy razy
taki, w którego strukturze można wyróżnić dwa podobne istotne elementy, dwa segmenty lub dwie jednakowe struktury
taki, w którego strukturze można wyróżnić trzy podobne istotne elementy, trzy segmenty lub trzy jednakowe struktury
taki, który słynie z powodu cudu, cudów (jest pełen cudów, jest wynikiem cudu, wiąże się z jakimś cudownym wydarzeniem itp.)
taki, który jest zanieczyszczony niepożądanymi substancjami (również takimi, których nie da się zauważyć)
o dźwięku: taki, którego brzmienie nie jest klarowne, któremu towarzyszą zakłócenia
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

specjalny rodzaj publikacji wydawanej przez odpowiedni organ władzy państwowej lub samorządowej, służący do urzędowego ogłaszania aktów normatywnych i innych aktów prawnych krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,