rzecz należąca do gościa hotelowego (lub gościa podobnego zakładu), która znajduje się w tym hotelu (zakładzie) w czasie korzystania przez gościa z usługi hotelowej lub chwilę po tym czasie krzyżówka

rzecz wniesiona rzecz należąca do gościa hotelowego (lub gościa podobnego zakładu), która znajduje się w tym hotelu (zakładzie) w czasie korzystania przez gościa z usługi hotelowej lub chwilę po tym czasie.

Inne opisy:

pomieszczenie, w którym coś podlega oczyszczaniu
u Junga: jeden ze składników osobowości; jeden z bardziej wyodrębnionych archetypów (obok persony, animy i animusa)
fragment urządzenia do oczyszczania płynnego powietrza poprzez wielokrotną jego destylację w celu wyodrębnienia azotu i tlenu
zbiornik, w którym woda oczyszcza się z zawiesin poprzez ich opadanie na dno
osoba coś odbierająca
urządzenie mechaniczne służące do odbierania czegoś z maszyny
blokada, która może być wykonana z różnych materiałów; służy zabzepieczeniu sprzętów przed obijaniem ich
mały, krótki, niewielki odcinek
osoba, która zdejmuje, odczynia czary, uroki
substancja, która służy do odkażania, dezynfekowania
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś
Wysoka – za dobry skok narciarski
Wysoka amatorka liści akacji
Wysoka czapa futrzana zwężająca się ku górze noszona na ziemiach rusko-litewskich w XIV w
Wysoka czapka futrzana noszona przez grenadierów armii napoleońskiej
Wysoka czapka futrzana używana w Anglii przez reprezentacyjne oddziały gwardii
Wysoka czapka huzarska
Wysoka czapka ułańska
Wysoka czapka wojskowa
Wysoka fala morska wywołana podwodnym trzęsieniem ziemi
Wysoka gorączka połączona z dreszczami
Wysoka gorączka połączona z majaczeniem
Wysoka gorączka z majaczeniem
Wysoka gorączka z zaburzeniami świadomości i majaczeniem
Wysoka roślina lecznicza o dużych sercowatych liściach, rosnąca na przydrożach, brzegach lasów
Wysoka roślina ogrodowa o okazałych kwiatach; kosaciec
Wysoka roślina ogrodowa; malwa
Wysoka roślina ogrodowa
Wysoka roślina ozdobna; ślaz
Wysoka roślina pokojowa o dużych, sztywnych i błyszczących liściach z owalnymi otworami
Wysoka roślina trawiasta uprawiana na paszę

rzecz należąca do gościa hotelowego (lub gościa podobnego zakładu), która znajduje się w tym hotelu (zakładzie) w czasie korzystania przez gościa z usługi hotelowej lub chwilę po tym czasie krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,