rodzaj odsłuchu, monitor ustawiany po obu stronach sceny, mający za zadanie pokrycie dźwiękiem większego jej wycinka krzyżówka

sidefill rodzaj odsłuchu, monitor ustawiany po obu stronach sceny, mający za zadanie pokrycie dźwiękiem większego jej wycinka.
Wielki leksykon krzyżówkowy ponad 580 tys. haseł kup e-book

Inne opisy:

przenośnie: ciepły, przyjemny, jasny, szczery
taki, któremu przyznano wiele gwiazdek
taki, który znajduje się lub zachodzi wewnątrz kościoła, czyli organizacji religijnej; związany ze sprawami wewnętrznymi kościoła
taki, który prowadzi do analgezji - zniesienia odczuwania bólu
taki, który je więcej niż powinien i wypada
zły na kogoś lub coś, negatywnie nastawiony
o kształcie: taki, który ma kilka ramion
o kształcie: mający wiele ramion
taki, który ma cztery ramiona
taki, który ma dwa ramiona
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś
Ogłoszenie prasowe
Ogłoszenie reklamowe dawniej
Ogłoszenie stanu zagrożenia
Ogłoszenie teatralne
Ogłoszenie upadłości
Ogłoszenie uroczyste
Ogłoszenie w czarnej obwódce
Ogłoszenie w czasopiśmie (przestarzale)
Ogłoszenie w gazecie; anons (przestarzale)
Ogłoszenie w gazecie
Ogłoszenie w prasie, dawniej
Ogłoszenie w prasie, zwykle o charakterze reklamowym (przestarzale)
Ogłoszenie w prasie; inserat
Ogłoszenie w prasie
Ogłoszenie zamieszczone w czasopiśmie, gazecie
Ogłoszenie zamieszczone w czasopiśmie
Ogłoszenie zamieszczone w gazecie
Ogłoszenie zamieszczone w prasie
Ogłoszenie
Ogłoszeniowy lub energetyczny

rodzaj odsłuchu, monitor ustawiany po obu stronach sceny, mający za zadanie pokrycie dźwiękiem większego jej wycinka krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,