przeszczep polegający na przeniesieniu tkanki lub narządu między osobnikami tego samego gatunku, o podobnym, ale nie jednakowym genotypie

przeszczep alogeniczny przeszczep polegający na przeniesieniu tkanki lub narządu między osobnikami tego samego gatunku, o podobnym, ale nie jednakowym genotypie.

Inne opisy:

Ciconiidae – rodzina ptaków z rzędu bocianowych (Ciconiiformes)
warzęcha zwyczajna, Platalea leucorodia - gatunek ptaka brodzącego z rodziny ibisowatych (Threskiornithidae)
nurogęś, Mergus merganser - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje chłodne strefy Eurazji i Ameryki Północnej
siewkowate, mewy-siewki, Charadriiformes – rząd ptaków z podgromady Neornithes
ptak; poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny bekasowatych (Scolopacidae)
ptak naturalnie występujący na obszarach wodno-błotnych
gatunek średniego ptaka wędrownego z rodziny bekasowatych (Scolopacidae)
ptak wodny; poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny bekasowatych (Scolopacidae)
gatunek ptaka z rodziny bekasowatych (Scolopacidae)
gatunek średniego ptaka wędrownego z rodziny bekasowatych (Scolopacidae)
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

przeszczep polegający na przeniesieniu tkanki lub narządu między osobnikami tego samego gatunku, o podobnym, ale nie jednakowym genotypie krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,