przemieszczenie atomowych powłok elektronowych w inne położenie równowagi oraz ukierunkowanie ich momentów dipolowych zachodzące pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego

polaryzacja atomowa przemieszczenie atomowych powłok elektronowych w inne położenie równowagi oraz ukierunkowanie ich momentów dipolowych zachodzące pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego.

Inne opisy:

taki, który ma dwa skrzydła - części budynku
taki, który ma dwa skrzydła - ruchome elementy
taki, który ma dwa skrzydła - części budynku
taki, który ma trzy skrzydła - części budynku
taki, który ma trzy skrzydła - ruchome elementy
zrobiony, wykonany z szynki - wędliny
zrobiony z szynki - tylnej części półtuszy wieprzowej
związany z szynkiem - knajpą
o zwierzęciu hodowlanym: taki, który jest przeznaczony do produkcji szynki
taki, który w smaku przypomina szynkę
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

przemieszczenie atomowych powłok elektronowych w inne położenie równowagi oraz ukierunkowanie ich momentów dipolowych zachodzące pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,