poruszanie się przechodniów i pojazdów po szlakach komunikacyjnych

ruch poruszanie się przechodniów i pojazdów po szlakach komunikacyjnych.

Inne opisy:

wyrzec się czegoś, złożyć coś w ofierze
wystawić na scenie, wystąpić z czymś publicznie
pozbierać się, podnieść się po klęsce
unosić coś do góry
otrzymywać, zdobywać wiedzę, wychowanie
osiągać pewną wartość liczbową, zwykle ustaloną na podstawie obliczeń
rozpowszechniać informacje zastrzeżone dla określonej grupy ludzi
stawać się odbiorcą komunikatu
dostawać coś, co się należy, na co się zapracowało
połączyć końce czegoś za pomocą węzła
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

poruszanie się przechodniów i pojazdów po szlakach komunikacyjnych krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,