porcja mąki ziemniaczanej, produktu zawierającego skrobię uzyskiwaną z bulw pędowych ziemniaków; określona ilość tego produktu, zazwyczaj papierowa torebka o pojemności np. 1 kg

mąka ziemniaczana porcja mąki ziemniaczanej, produktu zawierającego skrobię uzyskiwaną z bulw pędowych ziemniaków; określona ilość tego produktu, zazwyczaj papierowa torebka o pojemności np. 1 kg.

Inne opisy:

pierwotnie włoska pieśń wielogłosowa, potem także utwór instrumentalny przypominający pieśń, od której się wywodzi, często pełniący funkcję wstępu do fugi, sonaty
pierwotnie włoska pieśń wielogłosowa, potem także utwór instrumentalny przypominający pieśń, od której się wywodzi, często pełniący funkcję wstępu do fugi, sonaty
liryczna pieśń, krótka i śpiewna
liryczna pieśń, krótka i śpiewna
rodzaj kunsztownej 6-wersowej zwrotki, forma sestyny
element dzieła muzycznego wyznaczający następstwo dźwięków o różnej wysokości i różnym czasie trwania
popularna w kręgach ekonomistów nazwa trzeciego piątku każdego trzeciego miesiąca kwartału, kiedy to na giełdach finansowych notuje się największą zmienność
jednogłosowość utworu
utwór muzyczny łączący różne melodie operowe, operetkowe lub ludowe, też oryginalny utwór oparty na kontrastujących ze sobą tematach; także forma opracowania chorału
część utworu instrumentalnego, w której muzyka jest melodyczna i rytmiczna (taka, aby można było w jej rytmie wykonywać śpiewną deklamację)
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

porcja mąki ziemniaczanej, produktu zawierającego skrobię uzyskiwaną z bulw pędowych ziemniaków; określona ilość tego produktu, zazwyczaj papierowa torebka o pojemności np. 1 kg krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,