porcja krupczatki, mąki pszennej, o zwiększonym ziarnie; określona ilość tego produktu, zazwyczaj papierowa torebka o pojemności np. 1 kg

krupczatka porcja krupczatki, mąki pszennej, o zwiększonym ziarnie; określona ilość tego produktu, zazwyczaj papierowa torebka o pojemności np. 1 kg.

Inne opisy:

nierówność na powierzchni, wybój na drodze
pochwalny utwór liryczny o charakterze patetycznym, wzniosłym, niekiedy tragicznym
rodzaj wiersza lirycznego o tematyce wojennej lub miłosnej, wywodzący się z poezji rycerskiej; krótka wersja kancony
rodzaj wiersza lirycznego o tematyce wojennej lub miłosnej, wywodzący się z poezji rycerskiej; krótka wersja canzony
pierwotnie włoska pieśń wielogłosowa, potem także utwór instrumentalny przypominający pieśń, od której się wywodzi, często pełniący funkcję wstępu do fugi, sonaty
pierwotnie włoska pieśń wielogłosowa, potem także utwór instrumentalny przypominający pieśń, od której się wywodzi, często pełniący funkcję wstępu do fugi, sonaty
liryczna pieśń, krótka i śpiewna
liryczna pieśń, krótka i śpiewna
rodzaj kunsztownej 6-wersowej zwrotki, forma sestyny
element dzieła muzycznego wyznaczający następstwo dźwięków o różnej wysokości i różnym czasie trwania
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

porcja krupczatki, mąki pszennej, o zwiększonym ziarnie; określona ilość tego produktu, zazwyczaj papierowa torebka o pojemności np. 1 kg krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,