pogardliwie o osobie nadmiernie eksponującej swoją pobożność

bigot pogardliwie o osobie nadmiernie eksponującej swoją pobożność.
dewot pogardliwie o osobie nadmiernie eksponującej swoją pobożność.
nabożniś pogardliwie o osobie nadmiernie eksponującej swoją pobożność.
pobożniś pogardliwie o osobie nadmiernie eksponującej swoją pobożność.
religiant pogardliwie o osobie nadmiernie eksponującej swoją pobożność.

Inne opisy:

pojazd, w którym są świadczone usługi przewozu osób zlecane telefonicznie
przedsiębiorstwo zajmujące się przewozem osób zamawianym telefonicznie
dział analizy matematycznej, który jest poświęcony badaniu własności pochodnych funkcji i różniczek, technice obliczania pochodnych i ich zastosowaniom
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom
dział matematyki, który obejmuje metody rozwiązywania niektórych typów równań różniczkowych
specjalne siedzenie o regulowanej wysokości i kącie nachylenia oparcia dla pacjenta poddawanego zabiegom dentystycznym
specjalne siedzenie dla pacjentki poddawanej badaniom lub zabiegom ginekologicznym
rozkładane siedzenie w samolocie
dział matematyki zajmujący się badaniem funkcji zmiennej rzeczywistej lub zespolonej w oparciu o podstawowe dla tej dyscypliny matematycznej pojęcia pochodnych i całek
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

pogardliwie o osobie nadmiernie eksponującej swoją pobożność krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,