podłużne naczynie półkolisto wydrążone w jednym kawałku drewna, używane zwykle na wsi do wyrabiania ciasta, kąpania dzieci itp

niecka podłużne naczynie półkolisto wydrążone w jednym kawałku drewna, używane zwykle na wsi do wyrabiania ciasta, kąpania dzieci itp.
niecułka podłużne naczynie półkolisto wydrążone w jednym kawałku drewna, używane zwykle na wsi do wyrabiania ciasta, kąpania dzieci itp.

Inne opisy:

wypieki, rumieńce
państwo o ustroju republiki
ministerstwo łącznie z ministrem i organami terenowymi
staropolskie określenie państwa o republikańskim ustroju politycznym
duża grupa ludzi zebranych w jednym miejscu, traktowana bezosobowo
mieszkaniec ziem polskich, członek narodu polskiego
sekwencja sześciu nukleotydów tyminy i adeniny w kolejności: 5'-TATAAT-3', niezbędna część sekwencji promotorowej DNA transkrypcji u prokariontów
fragment DNA, który reguluje ekspresję genu
wybór polegający na odrzuceniu jakichś obiektów lub osób na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów
środki językowe w użyciu, sposób mówienia, pisania
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

podłużne naczynie półkolisto wydrążone w jednym kawałku drewna, używane zwykle na wsi do wyrabiania ciasta, kąpania dzieci itp krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,