patologiczny stan, w którym część jelita cienkiego wsuwa się teleskopowo w inną część jelita krzyżówka

wgłobienie patologiczny stan, w którym część jelita cienkiego wsuwa się teleskopowo w inną część jelita.
Wielki leksykon krzyżówkowy ponad 580 tys. haseł kup e-book

Inne opisy:

gra komputerowa, której fabuła opiera się na przemocy, bijatykach
przedstawienie czegoś, uosobienie, znak
czas w języku angielskim wyrażający spontanicznie podjęte decyzje i przewidywane wydarzenia lub zamiary
czasownik wyrażający czynność, która nie została ukończona
imiesłów przysłówkowy, który wyraża czynność jednoczesną w stosunku do czynności wyrażanej przez orzeczenie
nieodmienny imiesłów, wyrażający czynność lub zdarzenie dodatkowe, wcześniejsze w stosunku do czynności lub zdarzenia opisywanych jako główne w zdaniu
rodzaj odmiennego imiesłowu, tworzonego od czasowników niedokonanych, mówiący o sprawcy czynności trwającej
odmienny imiesłów tworzony od czasownika w czasie przeszłym, wyraża poddawanie się jakiemuś działaniu
czasownik, który wyraża stosunek nadawcy do czynności wyrażonej w zdaniu za pomocą drugiego czasownika w bezokoliczniku; w j. pol. są to: muszę, mogę, chcę, potrafię, wolę
rodzajnik, który wskazuje na obiekt znany mówiącemu i odbiorcy
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś
Wytworny młodzieniec, syn szlachcica
Wytworny pokój pani domu
Wytworny, rozpieszczony młodzieniec
Wytwory
Wytworzenie warunków do działania
Wytworzenie
Wytworzony
Wytworzyć warunki do działania
Wytworzyć
Wytwór artysty bez talentu
Wytwór bujnej wyobraźni
Wytwór fantazji chorobliwej
Wytwór gruczołu dokrewnego
Wytwór ludzkiej pracy, nieistniejący w naturze
Wytwór ludzkiej pracy, w odróżnieniu od wytworów natury
Wytwór partacza
Wytwór pracy ludzkiej
Wytwór pracy pszczół
Wytwór pracy umysłu
Wytwór pracy

patologiczny stan, w którym część jelita cienkiego wsuwa się teleskopowo w inną część jelita krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,