osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją

koregent osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją.
współkról osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją.
współwładca osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją.
współregent osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją.

Inne opisy:

zjawisko astronomiczne polegające na pozornym ruchu położenia kątowego ciał niebieskich w cyklu rocznym
wada pojedynczej soczewki, układu optycznego, obiektywu, a także zwierciadła niepłaskiego, polegająca na deformacji uzyskanego obrazu (głownie zniekształceniu, pogorszeniu ostrości) lub wystąpieniu n
srebrna moneta rzymska - miała długą historię sięgającą początkami starożytności
waluta obowiązująca w Republice Macedonii
historyczna grecka moneta
proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząsteczek lub energii w danym ośrodku (np. w gazie, cieczy lub ciele stałym), będący konsekwencją chaotycznych zderzeń cząsteczek dyfundującej substancji m
proces przenikania elementów między co najmniej dwiema kulturami lub wewnątrz kulturowo zróżnicowanego społeczeństwa, poprzez kontakty członków kultury dawców i kultury odbiorców
proces rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem rozpuszczalnika
rozpad cząsteczek związków chemicznych na mniejsze cząsteczki lub atomy pod wpływem temperatury
zaburzenia świadomości; jeden z ostrzejszych mechanizmów obronnych
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,