osoba cicha, milcząca, zwykle nie przeciwstawiająca się niczemu, która niespodziewanie zaprotestowała, odważyła się zabrać głos w danej sprawie

oślica Balaama osoba cicha, milcząca, zwykle nie przeciwstawiająca się niczemu, która niespodziewanie zaprotestowała, odważyła się zabrać głos w danej sprawie.

Inne opisy:

zgodny z koncepcją - pewnym pomysłem, zamysłem, ujęciem, założeniem
intelektualny, taki, który odpowiada za koncepcję, za pomysły, inwencję
taki, którego termin realizacji albo zakończenia jest średni - ani odległy w czasie, ani następujący niebawem
taki, który ma związek z czymś zajmującym średni przedział czasu, trwającym średnio - ani krótko, ani długo, dotyczący czegoś, co robi się przez średniej długości przedział czasowy
twórczy, taki, który przyczynia się do powstania koncepji - pomsłu
o wytworze artystycznym: taki, w którym konsekwentnie wprowadzono jakieś rozwiązanie, jakiś koncept, koncepcję - pomysł, zamysł, ujęcie, założenie; taki, w którym celem jest wcielenie w życie ciekawe
taki, który charakteryzuje się krzyżującymi się liniami, który przyjmuje formę krzyżujących się linii
taki, który ma związek z czymś zajmującym długi przedział czasu, trwającym długo; dotyczący czegoś, co robi się długo
pierwszy, wstępny, pierwotny, taki, który daje ogólne pojęcie o koncepcji, pomyśle na coś
związany z koncepcją - pewnym pomysłem, zamysłem, ujęciem, założeniem
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

osoba cicha, milcząca, zwykle nie przeciwstawiająca się niczemu, która niespodziewanie zaprotestowała, odważyła się zabrać głos w danej sprawie krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,