oficjalna waluta Irlandii do momentu zastąpienia jej przez euro w 2002 r krzyżówka

funt irlandzki oficjalna waluta Irlandii do momentu zastąpienia jej przez euro w 2002 r.
Wielki leksykon krzyżówkowy ponad 580 tys. haseł kup e-book

Inne opisy:

proces tworzenia, odbierania i przekazywania znaków w komunikacji międzyludzkiej
w dawnej Polsce zwolnienie ze służby wojskowej
odrzucenie propozycji małżeństwa
litera języka greckiego, obecnie nieużywana
sport polegający na ściganiu się zawodników wpław
Fumariaceae - rodzina z rzędu jaskrowców, siostrzana dla makowatych; w niektórych systemach uznawana za podrodzinę makowatych
Adlumia – rodzaj roślin z rodziny makowatych (Papaveraceae)
nieorganiczny związek chemiczny, wodorosól wapniowa kwasu siarkawego
nieorganiczny związek chemiczny, sól potasowa kwasu żelazowego (nieistniejącego w stanie wolnym)
rzadka choroba skóry objawiającą się stwardnieniem skóry twarzy, pleców, karku oraz barków
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś
Przyjęty do loży wolnomularskiej
Przyjęty jako norma
Przyjęty sposób postępowania w danej sytuacji
Przyjęty sposób przyporządkowywania wartości logicznych wielkościom reprezentowanym przez określoną wielkość fizyczną
Przyjęty
Przyjmijmy jakieś stwierdzenie za podstawę do rozważań
Przyjmować coś jako dobre
Przyjmować do pracy
Przyjmować gości
Przyjmować, mieć dyżur
Przyjmować
Przyjmowana przez skorumpowanego
Przyjmowanie czegoś jako dobre
Przyjmowanie do pracy przypadkowych ludzi (potocznie)
Przyjmowanie do pracy przypadkowych ludzi, bez stawiania im specjalnych wymagań (potocznie)
Przyjmowanie do pracy
Przyjmowanie gości
Przyjmowanie gościa jedzeniem i piciem
Przyjmowanie i rejestrowanie książek i czasopism wpływających do biblioteki
Przyjmowanie kandydatów do szkół

oficjalna waluta Irlandii do momentu zastąpienia jej przez euro w 2002 r krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,