odgadnąć coś, co może nastąpić, nie mając odpowiednich danych, przewidzieć coś z niewielką dozą prawdopodobieństwa

wywróżyć z fusów odgadnąć coś, co może nastąpić, nie mając odpowiednich danych, przewidzieć coś z niewielką dozą prawdopodobieństwa.
wywróżyć z ręki odgadnąć coś, co może nastąpić, nie mając odpowiednich danych, przewidzieć coś z niewielką dozą prawdopodobieństwa.

Inne opisy:

skala geochronologiczna utworzona na podstawie badań paleomagnetycznych - inwersji ziemskiego pola magnetycznego, czyli przebiegunowania Ziemi
koncepcja rozwoju społecznego zakładająca, że kraje peryferyjne rozwijają się w sposób zależny od dominujących społeczeństw centralnych
zależność pomiędzy ilością pieniądza w gospodarce i poziomem cen
zjawisko zwiększania się nominalnych stóp procentowych w okresach inflacji
polega na zmianie poziomu autonomicznych wydatków konsumpcyjnych wynikającej ze zmiany realnych zasobów majątkowych (np. w efekcie wygrania nagrody w loterii, ale też hossy lub bessy na giełdzie). {#
polega na zmianie poziomu autonomicznych wydatków konsumpcyjnych wynikającej ze zmiany realnych zasobów majątkowych (np. w efekcie wygrania nagrody w loterii, ale też hossy lub bessy na giełdzie). <#
efekt, który może zostać spowodowany przez ekspansję fiskalną, czyli zwiększenie wydatków państwa
zjawisko ekonomiczne polegające na zmniejszeniu wielkości inwestycji sektora prywatnego spowodowanym zwiększonym finansowaniem wydatków publicznych deficytem budżetowym
dział tektoniki zajmujący się drobnymi i średnimi strukturami tektonicznymi, ich rozpoznawaniem, opisem, klasyfikacją, mechanizmami i bezpośrednimi przyczynami ich powstawania
rodzaj reakcji kondensacji inicjowanej przez wprowadzenie wody i hydrolizę części substratu
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

odgadnąć coś, co może nastąpić, nie mając odpowiednich danych, przewidzieć coś z niewielką dozą prawdopodobieństwa krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,