obejmujący, dotyczący wielu języków, obowiązujący w wielu językach, odnoszący się do większości języków, uznawany w wielu językach - systemach komunikacyjnych

ogólnojęzykowy obejmujący, dotyczący wielu języków, obowiązujący w wielu językach, odnoszący się do większości języków, uznawany w wielu językach - systemach komunikacyjnych.

Inne opisy:

taki, który był lubiany przez Woltera, o jakim pisywał Wolter
związany z kwiaciarstwem, dotyczący kwiaciarstwa, np. gospodarstwo kwiaciarskie, usługi kwiaciarskie
trochę jasny, dość jasny - taki, który daje światło, roztacza blask, pokonuje ciemność
trochę (np. miejscami) jasny - taki, który nie jest ciemny, taki, który ma kolor zwykle mało intensywny, np. rozbielony lub identyfikowany jako różny od ciemnych barw
związany z oponiarstwem - produkcją opon
dotyczący zachodniej części Polski
związany z paserem, dotyczący pasera, np. paserska melina, paserskie usługi, grupa paserska
dotyczący gliny, będący gliną, np. bryła, zawiesina
dotyczący całej starożytnej Grecji, obejmujący całą starożytną Grecję i wszystkich Greków, np. igrzyska panhelleńskie
charakterystyczny dla chłopca, właściwy chłopcu, taki jak u chłopca, np. chłopczyńska łatwowierność
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

obejmujący, dotyczący wielu języków, obowiązujący w wielu językach, odnoszący się do większości języków, uznawany w wielu językach - systemach komunikacyjnych krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,