o typach przestępstw: taki, który daje podstawy do zaostrzenia kary

kwalifikowany o typach przestępstw: taki, który daje podstawy do zaostrzenia kary.

Inne opisy:

samogłoskowa wymiana głosek charakteryzująca się utratą jakiegoś elementu bez substytucji w obrębie wyrazu, np. kotek-kotka
wymiana jednej głoski na inną, np. lód-lodu
w językoznawstwie - derywat, w którym przy zachowaniu odniesienia do tego samego desygnatu, pojawia się nowa funkcja sematyczna (np. derywaty nacechowane)
w językoznawstwie - derywat, który ma zmienioną funkcję semantyczną w stosunku do swojej podstawy
derywat pełniący wyłącznie funkcję strukturalną (nie pełniący funkcji składniowej ani semantycznej)
w językoznawstwie - derywat transpozycyjny, taki derywat, który opiera się na zmianie części mowy, do której przynależy dane słowo, bez zmiany jego znaczenia
morfem samodzielny lub związany, obecny w każdym leksemie, o dominującej funkcji semantycznej, odsyła do świata pozajęzykowego, pełniąc funkcję referencjalną
jednoczesność ruchów podniebienia miękkiego i artykulacji ustnej przy wymawianiu samogłosek nosowych
niejednoczesne wykonywanie ruchów podniebienia miękkiego i artykulacji ustnej podczas wymawiania samogłosek nosowych
niejednoczesne wykonywanie ruchów podniebienia miękkiego i artykulacji ustnej podczas wymawiania samogłosek nosowych
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

o typach przestępstw: taki, który daje podstawy do zaostrzenia kary krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,