o człowieku: taki, który mocno się czymś interesuje, jest fanem czegoś, lubi to tak bardzo, że to prawie obsesja, zwykle taka pasja jest też nieco śmieszna; taki, który ma jakąś korbę

korbnięty o człowieku: taki, który mocno się czymś interesuje, jest fanem czegoś, lubi to tak bardzo, że to prawie obsesja, zwykle taka pasja jest też nieco śmieszna; taki, który ma jakąś korbę.

Inne opisy:

spryciarz - osoba sprytna, zaradna, ktoś, kto umie sobie w życiu radzić
palacz w koltarni
mikrofon, w którym wiązka lasera odbijając się od drgającej powierzchni pada na różne miejsca elementu światłoczułego odbiornika; sygnał jest zależny od miejsca na elemencie światłoczułym
mikrofon o charakterystyce kierunkowej czułości w kształcie kardioidy
mikrofon o charakterystyce kierunkowej czułości w kształcie cyfry "8", oznacza to, że najbardziej czuły jest na dźwięki dochodzące sprzed niego i zza niego
mikrofon o charakterystyce kierunkowej z wyraźnym jednostronnym maksimum czułości w określonym kierunku
mikrofon o kołowej charakterystyce kierunkowej
wieś założona na prawie lokacyjnym (zazwyczaj na prawie magdeburskim)
mikrofon, którego charakterystyka kierunkowa przypomina kształtem nerkę
mały mikrofon, który można gdzieś ukryć i użyć do szpiegowania
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

o człowieku: taki, który mocno się czymś interesuje, jest fanem czegoś, lubi to tak bardzo, że to prawie obsesja, zwykle taka pasja jest też nieco śmieszna; taki, który ma jakąś korbę krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,