o człowieku; taki, który ma bardzo wyraźne rumieńce na twarzy (najczęściej świadczące o zdrowiu i witalności)

rumiany jak jabłuszko o człowieku; taki, który ma bardzo wyraźne rumieńce na twarzy (najczęściej świadczące o zdrowiu i witalności).

Inne opisy:

cykl działań oraz instalacji mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa człowieka podczas pracy z urządzeniami zasilanymi elektrycznie
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częścia
środki ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach elektrycznych zabezpieczające przed zetknięciem się człowieka z częściami czynnymi lub przed wystąpieniem niebezpiecznych napięć na częściach przewod
dziedzina nauki i techniki zajmująca się zagadnieniami wytwarzania światła, formowania rozsyłu światła w przestrzeni, mierzenia światła i barwy oraz stosowania światła w celu oświetlania
jedna z pierwszych żarówek, której żarnikiem był ceramiczny pręcik, który nie ulegał utlenianiu na powietrzu
gęstość strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię, równa granicy ilorazu strumienia świetlnego Φ i padającego na powierzchnię i pola S tej powierzchni, przy S dążącym do 0
wielkość fizyczna określająca stosunek strumienia świetlnego emitowanego przez określone źródło światła do pobieranej przez nie energii w jednostce czasu
temperatura ciała doskonale czarnego, w której wysyła ono promieniowanie tej samej chromatyczności, co promieniowanie rozpatrywane
stała określająca wielkość odkształcenia w odpowiedzi na siły działające na ciała sprężyste
aktywność, której celem jest sformułowanie programu, realizowanego przez działanie w określonej dziedzinie
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

o człowieku; taki, który ma bardzo wyraźne rumieńce na twarzy (najczęściej świadczące o zdrowiu i witalności) krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,