nurt wyznań chrześcijańskich, w których najważniejsze jest przekonanie o świętości dnia sobotniego, od zachodu słońca w piątek, do zachodu słońca w sobotę

sabatarianizm nurt wyznań chrześcijańskich, w których najważniejsze jest przekonanie o świętości dnia sobotniego, od zachodu słońca w piątek, do zachodu słońca w sobotę.

Inne opisy:

związany z felietonistyką, dotyczący felietonistyki - pisania felietonów
związany z monetą, monetami
związany z flogistonem, dotyczący flogistonu
taki, który przypomina morświna
taki, który należy do rodziny morwowatych
w notacji muzycznej: taki, w strukturze którego podstawową jednostką metryczną jest ćwierćnuta
w notacji muzycznej: taki, w strukturze którego podstawową jednostką metryczną jest ćwierćnuta
w notacji muzycznej: taki, który trwa 1/4 czasu wybrzmienia całej nuty
związany z jagodą - owocem wielu roślin
związany z jąderkiem - małym, kulistym ciałkiem w jądrze komórki
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

nurt wyznań chrześcijańskich, w których najważniejsze jest przekonanie o świętości dnia sobotniego, od zachodu słońca w piątek, do zachodu słońca w sobotę krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,