niezgodnie, w sprzeczności z czymś innym tego samego rodzaju, nie pasując do czegoś

dysharmonijnie niezgodnie, w sprzeczności z czymś innym tego samego rodzaju, nie pasując do czegoś.

Inne opisy:

dział demonologii zajmujący się dobrymi duchami
miejsce na szpuli, kole zębatym, w które coś zaskakuje, tzn. ściśle wchodzi
w żargonie łowieckim - ślady skaczącego zająca
figura tanga argentyńskiego polegająca na skrzyżowaniu nóg
w ekonomii - unieruchomienie środków
jonizacja atomów lub cząsteczek spowodowana przez promieniowanie elektromagnetyczne
osoba, która leczy, wykorzystując metody pozamedyczne
powszechna nazwa klilokalorii - jednostki energii, którą przeciętnie przyswaja ludzki organizm przy spożyciu produktu żywnościowego
dziedzina techniki, zajmująca się praktycznym zastosowaniem telekomunikacji; dotyczy zagadnień związanych z produkcją, projektowaniem, wykonawstwem i utrzymaniem sieci, urządzeń i systemów teletechni
cecha liczb pierwszych
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

niezgodnie, w sprzeczności z czymś innym tego samego rodzaju, nie pasując do czegoś krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,