Mutinus Fr. – rodzaj grzybów należący do rodziny sromotnikowatych (Phallaceae) krzyżówka

sromotnik Mutinus Fr. – rodzaj grzybów należący do rodziny sromotnikowatych (Phallaceae).

Inne opisy:

taki, który swoim zachowaniem wywołuje dużo wrzawy, gwaru, hałasuje
taki, gdzie panuje wrzawa, gwar, zgiełk
związany z badaniem logiki oraz systemów logicznych
bardziej bezpośredni, taki, który częściej lub łatwiej ujawnia to, co czuje i myśli, taki, który łatwiej nawiązuje kontakty
chętniejszy, by poznać coś nowego, innego, niż to, co znał dotychczas; taki, który mniej się przed czymś zamyka, taki, który łatwiej coś przyjmuje
taki, który jest mniej ograniczony, ma mniej wyraźnych granic przestrzennych
taki, który świadczy o czyjejś większej bezpośredniości, większej łatwości w nawiązywaniu kontaktów
taki, który świadczy o czyjejś większej otwartości, czyli o tym, że ktoś mniej się na coś zamyka, przyjmuje coś z mniejszymi oporami; taki, który świadczy o większej gotowości do przyjmowania tego, c
bardziej szczery, taki, który częściej mówi prawdę, rzadziej ją ukrywa
bardziej szczery, taki, w którym jest mniej fałszu, mniej się ukrywa
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś
Reprezentanci społeczeństwa w składzie sądu
Reprezentant
Reprezentant chłopstwa w „Weselu” Wyspiańskiego
Reprezentant najstarszej generacji języków programowania z lat pięćdziesiątych
Reprezentant określonych poglądów, przekonań
Reprezentant Orłów Górskiego
Reprezentantka
Reprezentantka czyich interesów
Reprezentantka czyichś interesów; wysłanniczka
Reprezentatywny
Reprezentować
Reprezentować poglądy
Reprezentować sobą
Reprezentował Wielką Brytanię na konferencji w Jałcie w 1945 roku
Reprezentowana przez sołtysa
Reprezentowane przez sołtysów
Reprezentowanie
Reprezentowanie interesów wsi
Reprezentowanie poglądów
Reprezentowanie sobą

Mutinus Fr. – rodzaj grzybów należący do rodziny sromotnikowatych (Phallaceae) krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,