młodsza epoka kamienia, epoka kamienia gładzonego – ostatni okres epoki kamienia (poprzedzający epokę brązu)

neolit młodsza epoka kamienia, epoka kamienia gładzonego – ostatni okres epoki kamienia (poprzedzający epokę brązu).

Inne opisy:

właśnie tak, że coś jest dopasowane do jakiegoś celu, tak, że jest (wydaje się) właściwe, spełnia określone warunki, jest dobre
tak, że ma bardzo słabą jakość, która wynika z natury czegoś albo jest efektem nieumiejętnego wykonania, postępowania
regularnie, w sposób rytmiczny
wstrętnie, bardzo brzydko, w sposób budzący odrazę pod względem estetycznym
tak, że nie razem z kimś/czymś, ale oddzielnie od kogoś/czegoś
w sposób powodujący odurzenie
w kolorze przypominającym barwę płomieni; w kolorze ognistym
w kolorze przypominającym barwę płomieni; w kolorze ognistym, ogniście
energicznie, zdecydowanie, z werwą, namiętnie
energicznie, zdecydowanie, z werwą, namiętnie
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

młodsza epoka kamienia, epoka kamienia gładzonego – ostatni okres epoki kamienia (poprzedzający epokę brązu) krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,