konwersja należności (wierzytelności) handlowych na instrumenty finansowe dopasowane do profilu odbiorców

nettling konwersja należności (wierzytelności) handlowych na instrumenty finansowe dopasowane do profilu odbiorców.

Inne opisy:

związany z kartką - wyrobem papierowym
związany z kartką - rodzajem bonu, uprawniającym do bezgotówkego zakupu towaru
związany z kartką - sprzętem sportowym służącym do sędziowania
związany z sękiem - wadą drewna
związany z marszałkiem - najwyższym przedstawicielem izby parlamentu
związany z marszałkiem - generałem wojskowym
związany z marszałkiem - stopniem wojskowym
odbywający się po pojedynczym torze, np. ruch, transport
związany z majorem - oficerem wojskowym
związany z majorem - stopniem wojskowym
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

konwersja należności (wierzytelności) handlowych na instrumenty finansowe dopasowane do profilu odbiorców krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,