kawał tkaniny, zwykle zniszczonej, podartej lub o niskiej jakości

gałgan kawał tkaniny, zwykle zniszczonej, podartej lub o niskiej jakości.

Inne opisy:

w sposób właściwy dla bytu pozbawionego cech i uwarunkowań związanych z płcią
bez płciowego nacechowania czy zdeterminowania; w sposób, który nie reprezentuje określonej płciowej tożsamości
w sposób nacechowany powagą, z godnością
co najwyżej, możliwie najwięcej
ciekawie, niecodziennie, barwnie
bardzo mało - tak, że coś wydaje się lub jest małe pod względem wymiarów, fizycznego rozmiaru
nieznacznie, trochę, w niewielkim stopniu
tak, że jakaś przestrzeń lub jej fragment zwraca uwagę pustką, uderzającym brakiem zapełnienia, monotonią wynikająca z braku elementów urozmaicających widok
słabo pod względem jakości
w sposób łatwy, zrozumiały, przystępny dla masowego odbiorcy
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

kawał tkaniny, zwykle zniszczonej, podartej lub o niskiej jakości krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,