jezioro słodkowodne odznaczające się dużą koncentracją substancji odżywczych rozpuszczonych w wodzie, co powoduje silny rozwój życia biologicznego przy jednoczesnym spadku ilości tlenu w wodzie i ogr

jezioro eutroficzne jezioro słodkowodne odznaczające się dużą koncentracją substancji odżywczych rozpuszczonych w wodzie, co powoduje silny rozwój życia biologicznego przy jednoczesnym spadku ilości tlenu w wodzie i ogr

Inne opisy:

dokładna, wykonana ręcznie, chemicznie lub mechanicznie reprodukcja
kopia podpisu, odbita sposobem mechanicznym na dokumencie
dokładna, wykonana ręcznie, chemicznie lub mechanicznie reprodukcja
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych
według chińskiej medycyny miejsce na ciele człowieka, którego stymulowanie pobudza przepłw energii szczególnego rodzaju
jednostka Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS), która wyraża nakład pracy studenta niezbędny do zaliczenia zajęć
miejsce, do którego zlewa się płynne nieczystości produkowane na danym obszarze
duchowny w judaizmie reformowanym - mniej ortodoksyjnym od judaizmu konserwatywanego
graficzno-tekstowa reprezentacja określonych treści, tworzona zwykle za pomocą narzędzi komputerowych w celach informacyjnych, dydaktycznych, szkoleniowych itd
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

jezioro słodkowodne odznaczające się dużą koncentracją substancji odżywczych rozpuszczonych w wodzie, co powoduje silny rozwój życia biologicznego przy jednoczesnym spadku ilości tlenu w wodzie i ogr krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,